Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

7 Steg-till-Steg Guide: Bygg din egen balkong

Att bygga en egen balkong till din bostadsrätt kan höja både trivseln och värdet på din bostad. För att gå igenom processen behöver du först höra efter med grannarna och kontakta bostadsrättsföreningens styrelse för att se om det har diskuterats tidigare. För att föra upp projektet på agendan kan du lämna in en motion till årsstämman och om två tredjedelar av medlemmarna röstar ja får ni gå vidare med projektet. Beroende på olika faktorer kan det kosta mellan 90 000 och 150 000 kronor att bygga en balkong. När beslutet är taget tar ni kontakt med företag som bygger balkonger för att få en offert. När offerten är accepterad tar företaget fram ritningar och ni skickar in en bygglovsansökan till kommunen. När bygglovet är beviljat kan bygget sätta igång. Byggprocessen tar oftast två till tre månader. Efter bygget görs en besiktning av balkongerna. Kom också ihåg att även att glasa in en redan existerande balkong kräver bygglov.

Nyckelpunkter:

 • Att bygga en balkong till din bostadsrätt kan öka trivseln och värde på din bostad.
 • Kontakta grannar och bostadsrättsföreningens styrelse för att säkerställa att det inte finns några regler eller begränsningar.
 • Lämna in en motion till årsstämman för att få godkännande för ditt balkongprojekt.
 • Jämför priser och kvalitet från olika balkongbyggnadsföretag innan du väljer en leverantör.
 • Skicka in en bygglovsansökan till kommunen när du har accepterat en offert.
 • Byggprocessen tar vanligtvis mellan två till tre månader.
 • Efter bygget genomförs en besiktning för att säkerställa att balkongen är korrekt och säker att använda.

Kontakta Grannar och bostadsrättsförening

Innan du börjar bygga din balkong är det viktigt att kontakta grannarna och bostadsrättsföreningens styrelse. Ta reda på om balkongbyggen har diskuterats tidigare och om det finns några regler eller begränsningar att ta hänsyn till. För att föra upp ditt balkongprojekt på agendan kan du lämna in en motion till årsstämman. Om två tredjedelar av medlemmarna röstar ja, kan ni gå vidare med projektet.

reklam för NP Nilsson

Bygga balkong – ett gemensamt projekt

Att bygga en egen balkong till din bostadsrätt kan höja både trivseln och värdet på din bostad. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett gemensamt projekt som involverar grannar och bostadsrättsföreningen. Innan du påbörjar balkongkonstruktionen bör du ta initiativ och kontakta de berörda parterna.

I denna artikel kommer vi att ge dig en steg-för-steg-guide för att bygga din egen balkong. Vi kommer att gå igenom alla viktiga steg och ge dig praktiska tips och råd längs vägen så att du kan skapa en lyxig utomhusplats hemma. Låt oss börja!

Genom att först ha en konversation med grannarna och bostadsrättsföreningen kan du undvika eventuella konflikter och ta reda på vilka regler och restriktioner som gäller för balkongbyggnation. Det kan vara så att det finns specifika krav på balkongens utseende eller att det finns gränser för antalet balkonger som får byggas. Genom att vara delaktig och ha en öppen dialog kan du säkerställa att ditt balkongprojekt blir en positiv upplevelse för alla involverade parter.

Få en offert från balkongbyggnadsföretag

Efter att beslutet har tagits att bygga en balkong måste du kontakta balkongbyggnadsföretag för att få en offert. Det är en viktig del av processen att jämföra olika företags priser och kvalitet innan du tar ett beslut. Att bygga en balkong är en investering, så det är viktigt att hitta ett företag som kan erbjuda dig ett bra värde för pengarna.

När du kontaktar balkongbyggnadsföretag, be dem att ta fram ritningar och skicka in en bygglovsansökan till kommunen. Detta är en nödvändig del av byggprocessen för att säkerställa att din balkong följer alla byggregler och bestämmelser. Genom att ha ritningar och bygglov i ordning kan du vara säker på att ditt balkongbygge kommer att bli korrekt genomfört.

Efter att bygglovet är beviljat kan bygget sätta igång. Det är en bra idé att kommunicera regelbundet med det valda balkongbyggnadsföretaget för att följa upp arbetet och se till att det går enligt plan. Byggprocessen kan ta mellan två och tre månader beroende på olika faktorer, så var beredd på att ha lite tålamod.

När balkongen är färdigbyggd kommer det att göras en besiktning för att säkerställa att den är korrekt och säker att använda. Det är också viktigt att noggrant kontrollera balkongen själv för eventuella fel eller brister. Om du planerar att glasa in en redan existerande balkong, måste du även ansöka om bygglov för detta. Det är viktigt att följa alla byggföreskrifter och att ha bygglovet i ordning innan du fortsätter med projektet.

Påbörja byggprocessen

När offerten är accepterad och bygglovet är beviljat kan du påbörja byggprocessen för din balkong. Det är nu dags att förverkliga dina drömmar om en egen utomhusplats att njuta av. Här är några viktiga steg att följa:

 1. Byggmaterial och verktyg: Innan du sätter igång behöver du se till att du har alla nödvändiga byggmaterial och verktyg tillgängliga. Kontrollera ritningarna från balkongbyggnadsföretaget och se till att du har allt du behöver för att slutföra byggprocessen.
 2. Börja med förberedelser: Innan själva bygget kan starta måste du förbereda arbetsområdet. Ta bort eventuella hinder och skapa en säker arbetsplats. Se även till att du har tillgång till el och vatten på platsen.
 3. Följ ritningarna: När förberedelserna är klara är det dags att börja följa ritningarna från balkongbyggnadsföretaget. Se till att du noggrant följer anvisningarna för att säkerställa att balkongen konstrueras korrekt och blir säker att använda.
 4. Tidsplanering och kontroll: Under byggprocessen är det viktigt att du håller koll på tidsplanen och följer upp med byggarna regelbundet. Kommunicera eventuella frågor eller förändringar som kan uppstå under byggets gång.

När bygget närmar sig sitt slut är det en bra idé att kontrollera att alla delar är på plats och att balkongen är i enlighet med ritningarna. Det kan vara bra att anlita en besiktningsman för att säkerställa att balkongen är korrekt konstruerad och uppfyller alla krav. Kom också ihåg att ansöka om bygglov om du planerar att glasa in en redan existerande balkong.

Genom att noga följa dessa steg kommer du att vara på väg att skapa din drömbalkong. Kom ihåg att vara tålmodig och noggrann under byggprocessen. Snart kommer du att kunna njuta av din egen lyxiga utomhusplats!

Balkongbesiktning och slutresultat

Efter bygget av balkongen görs en besiktning för att säkerställa att allt är i ordning. Det är en viktig del av processen för att säkerställa den slutliga kvaliteten och säkerheten för din nya balkong. Genom att genomföra en noggrann besiktning kan du upptäcka eventuella fel eller brister som kan behöva åtgärdas.

En besiktning av balkongen inkluderar en kontroll av konstruktionen för att säkerställa att den är stadig och hållbar. Det innefattar även en kontroll av eventuella glaspartier eller balkongräcken för att säkerställa att de är korrekt installerade och säkra att använda. Det är också viktigt att kontrollera att vattenavrinningen fungerar som den ska för att undvika potentiella fuktproblem.

Om besiktningen avslöjar eventuella fel eller brister kommer dessa att behöva åtgärdas innan balkongen kan godkännas för användning. Det kan vara något så enkelt som att justera eller reparera en del av balkongen, eller så kan det krävas mer omfattande åtgärder. Det är viktigt att samarbeta med en pålitlig och erfaren balkongbyggnadsfirma för att säkerställa att eventuella problem hanteras på rätt sätt.

Sammanfattning

 • Besiktningen är en viktig del av byggprocessen för en balkong.
 • Den inkluderar en kontroll av konstruktionen, glaspartier, räcken och vattenavrinning.
 • Eventuella fel eller brister måste åtgärdas innan balkongen kan godkännas för användning.
 • Samarbeta med en pålitlig balkongbyggnadsfirma för att säkerställa en korrekt besiktning och eventuella reparationer.

Efter att besiktningen är klar och eventuella åtgärder har vidtagits kommer du att kunna njuta av din nya balkong. Kom ihåg att även om du planerar att glasa in en redan existerande balkong måste du ansöka om bygglov för detta. Byggandet av en balkong kan vara en fantastisk investering för din bostadsrätt och genom att följa stegen i vår guide kan du skapa en lyxig utomhusplats att njuta av i många år framöver.

Slutsats

Att bygga en balkong kan vara en fantastisk investering för din bostadsrätt, både när det gäller trivsel och värdet på din bostad. För att gå igenom processen behöver du först höra efter med grannarna och kontakta bostadsrättsföreningens styrelse för att se om det har diskuterats tidigare. För att föra upp projektet på agendan kan du lämna in en motion till årsstämman och om två tredjedelar av medlemmarna röstar ja får ni gå vidare med projektet.

Beroende på olika faktorer kan det kosta mellan 90 000 och 150 000 kronor att bygga en balkong. När beslutet är taget tar ni kontakt med företag som bygger balkonger för att få en offert. När offerten är accepterad tar företaget fram ritningar och ni skickar in en bygglovsansökan till kommunen. När bygglovet är beviljat kan bygget sätta igång. Byggprocessen tar oftast två till tre månader.

Efter bygget görs en besiktning av balkongerna. Kom också ihåg att även att glasa in en redan existerande balkong kräver bygglov.

Vanliga frågor och svar

Vad behöver jag göra innan jag börjar bygga min balkong?

Innan du börjar bygga din balkong är det viktigt att kontakta dina grannar och bostadsrättsföreningens styrelse för att se om det har diskuterats tidigare och om det finns några regler eller begränsningar att ta hänsyn till. Du kan också behöva lämna in en motion till årsstämman för att föra upp ditt balkongprojekt på agendan.

Vad kostar det att bygga en balkong?

Kostnaden för att bygga en balkong varierar beroende på olika faktorer, men det kan ligga mellan 90 000 och 150 000 kronor. Det är bäst att kontakta balkongbyggnadsföretag för att få en offert baserat på dina specifika behov och önskemål.

Vilka steg behöver jag ta för att bygga en balkong?

För att bygga en balkong behöver du först kontakta balkongbyggnadsföretag för att få en offert och ta fram ritningar. Sedan behöver du skicka in en bygglovsansökan till kommunen och vänta på att bygglovet beviljas. När bygglovet är i ordning kan bygget påbörjas och processen tar oftast mellan två till tre månader. Efter bygget görs en besiktning för att säkerställa att balkongen är korrekt och säker att använda.

Måste jag ansöka om bygglov om jag vill glasa in en befintlig balkong?

Ja, även om du planerar att glasa in en redan existerande balkong måste du ansöka om bygglov för detta. Det är viktigt att kontakta kommunen och följa reglerna och processen för att få tillstånd.

Kan att bygga en balkong höja värdet på min bostad?

Ja, att bygga en balkong kan höja både trivseln och värdet på din bostad. En balkong kan ge extra utrymme och en lyxig utomhusplats som många köpare uppskattar.