Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Allt du behöver veta om att bygga en jordkällare

En jordkällare är en fantastisk lösning för att förvara mat och dryck på ett naturligt och hållbart sätt. En jordkällare ger dig möjlighet att ha tillgång till färska grönsaker och frukt, oavsett säsong. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att förvara mat och hjälper till att minska koldioxidutsläppen.

Att bygga en jordkällare kan verka som ett stort projekt, men det behöver inte vara det. I denna guide kommer vi att utforska all information du behöver för att bygga din egen jordkällare. Vi kommer att titta på fördelarna med att ha en jordkällare i trädgården och ge råd om bygglovet samt viktig information om ventilation och konstruktion. Vi kommer också att diskutera hantering av fukt, förvaring och säkerhet.

reklam för NP Nilsson

Nyckelpunkter:

 • En jordkällare är ett hållbart sätt att förvara mat och dryck
 • Att bygga en jordkällare behöver inte vara ett stort projekt
 • Fördelarna med att ha en jordkällare inkluderar tillgång till färska grönsaker och minskade koldioxidutsläpp
 • Det är viktigt att ta hänsyn till bygglovet och ha bra ventilation och konstruktion för en fungerande jordkällare
 • Fukt, förvaring och säkerhet är också viktiga faktorer att beakta när man har en jordkällare

Varför bygga en jordkällare?

Att bygga en jordkällare är ett utmärkt sätt att lagra mat på ett naturligt och hållbart sätt. I en jordkällare hålls maten fräsch längre, vilket minskar avfallet och ger dig möjlighet att njuta av dina trädgårdsprodukter under en längre tid.

Att lagra mat i en jordkällare är också ett miljövänligt alternativ, då det inte kräver någon elektricitet eller andra resurskrävande metoder. Detta gör jordkällaren till ett hållbart sätt att lagra mat på, samtidigt som det ger dig möjlighet att minska din påverkan på miljön.

En jordkällare kan också vara ett utmärkt komplement till din trädgård, då den ger dig möjlighet att lagra och bevara trädgårdsprodukter som du har odlat själv.

Bygglov för jordkällare

För att bygga en jordkällare i din trädgård, behöver du nästan alltid ett bygglov. Detta gäller även om du bygger din jordkällare under marknivå. Regler och bestämmelser kan variera beroende på var i landet du bor, så det är viktigt att du tar reda på vilka som gäller för din kommun.

Innan du ansöker om bygglov bör du ta reda på om det finns några begränsningar avseende placeringen av jordkällaren, eller om det finns några krav på ventilation och isolering. Vissa kommuner kan kräva att en ventilationsanläggning installeras i jordkällaren för att upprätthålla god luftkvalitet.

Ett viktigt steg som du inte får missa är att kontakta din kommun för att diskutera dina planer och ansöka om bygglov. De kommer också att kunna ge dig information om eventuella avgifter och tidsramar som gäller för din ansökan.

Glöm inte att det är viktigt att få ditt bygglov innan du påbörjar byggprocessen för din jordkällare. Om du bygger utan bygglov kan du drabbas av böter och i vissa fall tvingas riva ner din jordkällare.

När du får grönt ljus för att bygga din jordkällare, kan du börja planera själva byggprocessen. Det är viktigt att du följer de säkerhets- och byggnadsstandarder som gäller för din kommun, för att se till att din jordkällare är trygg och hållbar på lång sikt.

Ventilation i jordkällaren

Ventilation är en viktig del av att ha en fungerande jordkällare. Det är viktigt att ha bra ventilation eftersom det inte bara förhindrar mögel och röta, utan också hjälper till att bibehålla en optimal temperatur och luftfuktighet.

Det finns olika metoder för ventilation som kan användas i en jordkällare. En vanlig metod är att ha en passiv ventilation, vilket innebär att det finns en naturlig luftcirkulation genom ventilationskanaler. Detta kan vara en effektiv lösning, men det är viktigt att se till att ventilationskanalerna är korrekt placerade för att maximera luftcirkulationen.

En annan metod är att ha en aktiv ventilationssystem med fläktar. Detta kan vara en bra lösning om du har en stor jordkällare eller om den används för att lagra större mängder mat. Det är dock viktigt att se till att fläktsystemet är korrekt dimensionerat för att undvika att det blir för hög luftfuktighet i jordkällaren.

Tips: Se till att ventilationskanalerna är fria från skräp och blockeringar så att luften kan cirkulera fritt. Kontrollera också regelbundet att ventilationssystemet fungerar som det ska och byt ut filter vid behov.

Att ha en god ventilation i din jordkällare är avgörande för att bibehålla din mat i bästa skick och undvika potentiella hälsoproblem. Så se till att ta ventilationen på allvar när du bygger din jordkällare och följ de bästa metoderna för att se till att den är så effektiv som möjligt.

Konstruktion och isolering av jordkällaren

När du planerar din jordkällare är det viktigt att tänka på konstruktionen och isoleringen för att se till att den fungerar optimalt. En välbyggd jordkällare kan hålla maten fräsch och sval under lång tid. Här är några tips för att hjälpa dig bygga en stark och välisolerad jordkällare:

Byggmaterial

När det gäller byggmaterial för jordkällaren finns det flera alternativ att välja mellan. Trä och betong är de vanligaste materialen som används. Trä är lätt och enkelt att arbeta med, medan betong ger en stark och hållbar struktur.

Isolering

För att se till att jordkällaren håller en jämn temperatur och skyddar mot fuktighet är det viktigt att isolera den väl. Det finns flera material som kan användas för isolering, inklusive cellplast, mineralull och lera.

Ventilation

För att förebygga fuktighet och mögel i din jordkällare är det viktigt att ha god ventilation. En ventilationssystem med en fläkt kan hjälpa till att hålla luften frisk och torr.

Tak

Jordkällarens tak bör vara välisolerat och tätt för att förhindra vattenläckage. Det är också viktigt att taket är stabilt och starkt nog att bära markens vikt ovanpå det.

Golv

Golvet i jordkällaren bör vara vattentätt och bestå av material som enkelt går att rengöra. Betong och kakel är vanliga material som används.

Genom att ta hänsyn till konstruktion, isolering, ventilation, tak och golv kan du skapa en hållbar och effektiv jordkällare. Kom ihåg att planera noga och använda solida och högkvalitativa material för att se till att din jordkällare blir en funktionell och effektiv förvaringsplats som kan hålla din mat fräsch och sval under en lång tid.

Hantera fukt i jordkällaren

Fukt kan vara ett stort problem i en jordkällare och kan orsaka skador på mat och konstruktionen. Det är viktigt att vidta åtgärder för att hantera fuktproblemen innan de uppstår och kontrollera fuktighetsnivåerna för att förhindra skador på maten.

Ett av de enklaste sätten att kontrollera fuktighetsnivåerna i jordkällaren är att installera en fuktavläsare. Detta kommer att hjälpa dig att hålla koll på fuktnivåerna och vidta åtgärder om de blir för höga.

Du kan också använda absorptionsmedel som kiselgel eller fuktabsorbenter för att ta bort överskott av fukt i jordkällaren. Dessa material kan placeras på hyllor eller någon annanstans i utrymmet för att hjälpa till att kontrollera fuktigheten.

En annan viktig åtgärd som du kan vidta är att se till att jordkällaren är ordentligt ventilerad. Dåligt ventilerade källare kan bli fuktiga och luften kan inte cirkulera ordentligt. Du kan installera ventilationskanaler för att förbättra luftcirkulationen.

Kontrollera också regelbundet taket och väggarna i jordkällaren för läckage och se till att det inte finns något vatten som tränger in i utrymmet. Håll jordkällaren ren och torr för att förhindra att fukt samlas.

Genom att vidta dessa enkla åtgärder kan du säkerställa att din jordkällare förblir torr och att din mat och andra föremål förvaras på ett säkert och hållbart sätt.

Förvaring i jordkällaren

För att få ut det mesta av din jordkällare måste du tänka på hur du ska förvara dina föremål på ett organiserat sätt. Här är några tips som hjälper dig att maximera utrymmet och få ut det mesta av din jordkällare:

 • Använd hyllor och lådor för att organisera dina föremål. Detta gör det lättare att hitta saker och hålla din jordkällare ren och organiserad.
 • Tänk på att gruppera dina föremål efter kategori, till exempel matvaror eller verktyg.
 • Överväg att använda vakuumförpackning för att spara utrymme och bevara maten på ett bättre sätt.
 • Undvik att förvara föremål direkt på golvet eftersom det kan öka risken för fukt och skador. Istället, använd hyllor och andra förvaringslösningar för att hålla sakerna borta från golvet.
 • Kontrollera regelbundet fuktnivåerna i din jordkällare och se till att det inte finns några läckor eller andra problem som kan skada dina föremål.

Att ha en organiserad jordkällare gör det inte bara enklare att hitta det du söker, utan det hjälper också till att maximera utrymmet och förebygga skador på dina föremål.

Vid förvaring av mat är det viktigt att tänka på vilka livsmedel som kan lagra tillsammans och vilka som ska hållas åtskilda. Till exempel, grönsaker och frukt ska förvaras åtskilda eftersom de kan avge gaser som kan påverka varandra negativt. Det är också viktigt att förvara maten på rätt sätt för att undvika försämring och förlust av näringsämnen. Genom att tänka på dessa saker kan du effektivt lagra maten på ett säkert och hållbart sätt i din jordkällare.

Genom att följa dessa tips kan du skapa en välorganiserad och effektiv jordkällare som kommer att fungera för dig och din familj i många år framöver. Tänk på att regelbundet kontrollera och underhålla din jordkällare för att försäkra att den håller sig i god form och att dina föremål förvaras på bästa sätt.

Byggtips för jordkällaren

Att bygga en egen jordkällare kan vara en rolig och tillfredsställande projekt. Här är några praktiska tips som kan hjälpa dig att undvika vanliga misstag och se till att du får en fungerande och hållbar jordkällare.

1. Placering

Det är viktigt att välja rätt plats för din jordkällare. Platsen bör vara på en jämn yta och inte i närheten av höga träd eller buskar. Du bör också se till att det finns tillräckligt med utrymme runt jordkällaren för att du ska kunna utföra underhållsarbete och ventilation.

2. Isolering

För att din jordkällare ska fungera korrekt är det viktigt att den är välisolerad. Använd isoleringsmaterial av hög kvalitet och se till att det täcker hela källaren, inklusive golvet. Du kan också använda sig av dubbelväggskonstruktion för att förbättra isoleringen.

3. Ventilation

En välventilerad jordkällare är avgörande för att bevara maten. Se till att ha minst två ventilationshål, en i taket och en i golvet. Använd också ventiler med insektsnät för att förhindra att oönskade djur tar sig in.

4. Fukt

Fukt kan vara ett problem i en jordkällare. Se till att använda sig av fuktspärr på väggar och golv. Använd också avfuktare eller ventilationssystem för att hålla fuktigheten på en acceptabel nivå. Rengör också regelbundet dräneringssystemet för att undvika översvämning.

5. Förvaring

För att förvara maten på bästa sätt kan du använda dig av hyllor och korgar. Placera maten på hyllorna eller i korgar och organisera den på ett sätt som gör det lätt att hitta det du söker efter.

6. Bygglov

Innan du påbörjar bygget, se till att du har de nödvändiga tillstånden och byggloven på plats. Kontrollera också byggreglerna och se till att allt arbete utförs i enlighet med säkerhetskraven.

Genom att följa dessa byggtips kan du skapa en fungerande och hållbar jordkällare som kommer att bevara maten på ett naturligt sätt och ge dig en extra plats för förvaring i din trädgård.

Underhåll och skötsel av jordkällaren

För att se till att din jordkällare fortsätter att fungera optimalt är det viktigt att utföra regelbundet underhåll och skötsel.

Ett av de viktigaste underhållsåtgärderna är att regelbundet kontrollera ventilationen. Se till att ventilerna är rena och fungerar som de ska. Om det finns några blockeringar, rengör dem noggrant för att se till att en jämn luftström kan upprätthållas. Dålig ventilation kan leda till fuktproblem och mögel, vilket kan skada både byggnaden och maten som lagras i jordkällaren.

En annan viktig del av underhållsprocessen är att kontrollera fuktighetsnivåerna. För hög fuktighet kan orsaka rost och andra problem med redskap och utrustning som lagras i jordkällaren. Å andra sidan kan för låg fuktighet torka ut vissa livsmedel. Använd en fuktighetsmätare för att övervaka nivåerna och justera ventilationen och isoleringen efter behov.

För att undvika att skadedjur kommer in i jordkällaren, se till att hålla den ren och fri från matrester och annan smuts. Kontrollera också regelbundet om det finns några tecken på insekter eller gnagare och vidta lämpliga åtgärder för att sanera och skydda området. En av de enklaste åtgärderna du kan vidta är att ha en katt i trädgården!

Sist men inte minst, se till att du har rätt försäkringsskydd för din jordkällare. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vilken typ av försäkring du behöver för att skydda både byggnaden och innehållet i jordkällaren.

Jordkällare underhåll – här är några tips:

 • Kontrollera ventilationen regelbundet för att säkerställa att luftcirkulationen fungerar som den ska
 • Övervaka fuktighetsnivåerna och justera ventilationen och isoleringen efter behov
 • Håll jordkällaren ren och fri från matrester och smuts som kan locka till sig skadedjur
 • Sanera och skydda området om du upptäcker insekter eller gnagare
 • Kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du har rätt typ av försäkringsskydd för din jordkällare

Säkerhet och risker med jordkällaren

Att ha en jordkällare kan vara en praktisk och hållbar lösning för att lagra mat och andra förnödenheter. Men precis som med alla andra konstruktioner finns det vissa risker och säkerhetsaspekter som bör övervägas. Nedan är några av de vanligaste riskerna.

Fuktighet och mögel

En av de största riskerna med en jordkällare är fuktighet. Om fukt får byggas upp i jordkällaren kan det leda till mögel, vilket kan vara farligt för hälsan och i värsta fall orsaka andningssvårigheter, allergiska reaktioner, huvudvärk och andra hälsoproblem. För att minimera risken för fukt och mögel, se till att din jordkällare är ordentligt ventilerad och att det finns en lämplig nivå av fuktighet i luften.

Säkerhet vid byggandet

När du bygger din jordkällare är det viktigt att följa alla säkerhetsregler och försiktighetsåtgärder. Se till att du har rätt utrustning och vet hur man använder den. Om du känner dig osäker på något, kontakta en professionell entreprenör för hjälp.

Brandrisk

En annan risk att tänka på är brand. Om du använder din jordkällare för att lagra brandfarlig utrustning eller vätskor, se till att du har rätt säkerhetsåtgärder på plats för att minimera risken för brand och explosioner.

Säkerhet vid användning

När din jordkällare är byggd och i drift, är det viktigt att tänka på säkerheten vid användning. Se till att du inte överbelastar hyllorna eller lagrar tunga föremål högt upp. Var också försiktig när du hanterar mat och sök upp information om hur man lagrar olika typer av produkter på ett säkert sätt.

Sammanfattning

Att bygga och använda en jordkällare är en fördelaktig lösning för lagra mat och andra förnödenheter på ett hållbart och naturligt sätt. Men det är viktigt att vara medveten om säkerhetsriskerna och att vidta lämpliga åtgärder för att minimera dem. Se till att din jordkällare är ordentligt ventilerad, att du följer alla säkerhetsregler vid byggandet, har rätt säkerhetsåtgärder för att minimera brandriskerna och att du tänker på säkerheten vid användning.

Sammanfattning

I denna guide har vi utforskat all information du behöver för att bygga en egen jordkällare. Vi har tittat på fördelarna med att ha en jordkällare i trädgården för att lagra mat på ett naturligt och hållbart sätt. Vi har också gett råd om bygglov och viktig information om ventilation och konstruktion.

Vi har gått igenom olika metoder för att hantera fukt och isolering för att bygga en stark och välisolerad jordkällare. Dessutom har vi diskuterat olika sätt att organisera och maximera förvaringsutrymmet i din jordkällare.

För att hjälpa dig att skapa din egen jordkällare, har vi gett dig praktiska byggtips och delat med oss av expertråd och tips för att undvika vanliga misstag och se till att din jordkällare fungerar optimalt på lång sikt.

Vi har också pratat om vikten av att regelbundet underhålla och sköta om din jordkällare för att se till att den fortsätter att fungera optimalt och behåller sina fördelar. Slutligen har vi diskuterat säkerhetsaspekter och potentiella risker med att ha en jordkällare och gett råd om hur du kan minimera riskerna för dig och din familj.

Genom att följa våra råd kan du bygga din egen jordkällare och dra nytta av dess fördelar för hållbar matlagring. Kom ihåg att det är viktigt att söka bygglov och planera noggrant för att säkerställa att din jordkällare fungerar optimalt på lång sikt.

FAQ

Varför bör jag överväga att bygga en jordkällare?

Att bygga en jordkällare har flera fördelar. Det ger dig möjlighet att lagra mat på ett naturligt och hållbart sätt. En jordkällare kan hjälpa till att bevara maten på bästa sätt och minska behovet av kylskåp eller andra elektriska apparater.

Vilket bygglov krävs för att bygga en jordkällare?

För att bygga en jordkällare kan det krävas olika typer av bygglov beroende på var du bor och vilka regler som gäller i din kommun. Det är viktigt att kontakta din lokala byggnadsnämnd för att få information om vilket bygglov som krävs för din jordkällare.

Varför är ventilation viktig i en jordkällare?

Bra ventilation är avgörande för att hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå och förhindra mögel och fuktproblem i jordkällaren. Det är viktigt att ha en tillräcklig ventilationssystem för att säkerställa att luften blir utbytt regelbundet och hålls fräsch.

Vilka metoder kan användas för att säkerställa ventilation i en jordkällare?

Det finns olika metoder för att säkerställa bra ventilation i en jordkällare. Det kan inkludera att installera ventilationskanaler eller ventilationsgaller för att möjliggöra luftflöde, använda avfuktare för att kontrollera fuktigheten, och se till att det finns tillräckligt med naturliga ventilationsöppningar.

Vilka faktorer bör man tänka på vid konstruktion och isolering av en jordkällare?

Vid konstruktion och isolering av en jordkällare är det viktigt att välja lämpliga material och tekniker för att säkerställa en stark och välisolerad struktur. Det kan inkludera att använda isolerande material som cellplast eller mineralull och att säkerställa en tät och fuktresistent konstruktion.

Hur kan man hantera fukt i en jordkällare?

Att hantera fukt i en jordkällare är viktigt för att undvika mögel och andra fuktrelaterade problem. Det kan inkludera att se till att jordkällaren är ordentligt dränerad, att använda avfuktare eller ventilationssystem för att kontrollera fuktigheten, och att applicera vattentätningsmaterial på väggar och golv.

Vilka tips har ni för att effektivt förvara i en jordkällare?

För att effektivt förvara i en jordkällare kan det vara bra att organisera föremål i hyllor eller förvaringslådor för att maximera utrymmet. Att använda sig av förvaringsbehållare eller burkar med lock kan hjälpa till att hålla mat och andra föremål fräscha och skyddade från skadedjur.

Har ni några tips för att bygga en jordkällare?

Några tips för att bygga en jordkällare inkluderar att planera noggrant innan du börjar, att använda högkvalitativa material och att följa byggnormer och rekommendationer. Att anlita professionell hjälp eller rådgivning kan också vara fördelaktigt för att få en korrekt och hållbar konstruktion.

Vilken typ av underhåll och skötsel kräver en jordkällare?

En jordkällare kräver regelbundet underhåll för att fortsätta fungera optimalt. Det kan inkludera att rengöra och kontrollera ventilationssystemet, att kontrollera för eventuella läckage eller fuktproblem och att se till att förvarade föremål är i gott skick. Det är också viktigt att kontrollera och byta ut eventuella skadade isoleringsmaterial.

Vilka säkerhetsaspekter bör man vara medveten om vid användning av en jordkällare?

Några säkerhetsaspekter att vara medveten om vid användning av en jordkällare inkluderar att se till att det finns tillräcklig belysning och att undvika att blockera ventilationssystemet. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella råttor eller skadedjur och att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra deras inträde.