Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bygga enkelt växthus

Vill du bygga enkelt växthus i din trädgård? Här är en guide som kommer att hjälpa dig att komma igång. Att bygga ett enkelt växthus är både billigt och relativt enkelt. Genom att följa dessa steg kan du omvandla din trädgård och skapa ett perfekt utrymme för att odla dina växter.

Nyckelpunkter:

 • Bestäm placeringen av ditt växthus noggrant, med ett österläge för optimalt ljus.
 • Gör en ritning och skaffa fönster för att beräkna exakta dimensioner.
 • Säkerställ att du har alla material och verktyg nödvändiga för byggandet.
 • Bygg växthuset steg för steg, inklusive att gräva ut en grund, bygga murar och sätta fast tak och sidor.
 • Använd växthuset på rätt sätt för bästa odling, inklusive krukodling och förodling.
 • Stormsäkra växthuset genom att placera det på en skyddad plats och regelbundet kontrollera skador.
 • Vid köp av nytt växthus, välj material som härdat glas och se till att det är ordentligt monterat.

Placering och fönster för ditt växthus

När du börjar bygga ett enkelt växthus är det viktigt att välja rätt plats och skaffa de rätta fönstren. Placeringen av växthuset påverkar växternas tillgång till ljus och värmeförhållandena inne i växthuset. För att ge dina växter tillräckligt med ljus är ett österläge att föredra, där växthusets största sida är riktad mot öst. Detta gör att solen kan nå växterna på morgonen och under dagen.

reklam för NP Nilsson

För att beräkna de exakta dimensionerna på ditt växthus behöver du skaffa fönster. Genom att använda fönstren kan du bestämma ramens storlek och form samt antalet växthussektioner. Om fönstren du har tillgång till är för små kan du överväga att renovera dem för att passa växthuset bättre. Det är också viktigt att ta hänsyn till fönstrens isoleringsförmåga och att de ska kunna öppnas för ventilation.

Placering och fönster för ditt växthus

 • Välj en plats med österläge för bästa ljusförhållanden
 • Skaffa fönster för att beräkna dimensionerna på växthuset
 • Renovera fönstren vid behov för att passa växthuset
 • Ta hänsyn till fönstrens isoleringsförmåga och ventilation

Att välja rätt plats och fönster för ditt växthus är grundläggande för att skapa en optimal miljö för dina växter. Placera växthuset med omsorg och se till att fönstren är lämpliga för både dimensionerna och klimatförhållandena i ditt område.

Genom att noggrant planera placeringen och välja lämpliga fönster kommer du att ge dina växter de bästa förutsättningarna att trivas och växa i ditt enkla växthus. Kom ihåg att kvantitet och kvalitet på ljusintaget har stor påverkan på resultatet av din odling.

Material och verktyg som behövs för byggandet

För att bygga ditt eget enkla växthus behöver du samla ihop de rätta materialen och verktygen. Här är en lista på vad du behöver:

 1. Fönster: Se till att välja fönster av god kvalitet som är tillräckligt stora för att passa dina behov.
 2. Reglar och plankvirke: Dessa används för att konstruera ramen och väggarna i växthuset.
 3. Lösplank för golv: Du behöver ett stabilt underlag för att stödja dina växter.
 4. Skivor eller plank för lucka: En lucka ger dig möjlighet att ventilera växthuset och underlätta tillträde.
 5. Handtag, spikar och skruvar: Dessa är nödvändiga för att montera och fästa olika delar av växthuset.
 6. Byggbeslag, gångjärn och fönsterhaspar: Dessa hjälper till att säkra och stabilisera växthuset.

För att göra processen ännu enklare kan det vara bra att ha följande verktyg till hands:

 • Skruvdragare eller borr: Du behöver dessa verktyg för att fästa skruvar och spikar.
 • Handsåg eller cirkelsåg: Dessa verktyg används för att skära till trämaterialen enligt önskade dimensioner.
 • Snickarbänk eller arbetsbord: Detta ger en stabil yta att arbeta på och underlättar sågning och montering.
 • Vinkelhake och mätverktyg: Dessa hjälper dig att säkerställa att alla delar monteras i rätt vinkel och att dimensionerna blir korrekta.
 • Säkerhetsutrustning: Glöm inte att ha skyddsglasögon, handskar och hörselskydd tillgängliga för att arbeta säkert.

Genom att ha rätt material och verktyg till hands kan du påbörja ditt projekt att bygga ditt eget enkla växthus. Se till att du har allt du behöver innan du sätter igång, och var noga med att följa säkerhetsinstruktionerna för de verktyg du använder. Lycka till!

Att bygga själva växthuset

Nu är det dags att komma igång med byggandet av ditt enkla växthus. Här är de steg du behöver följa för att skapa ditt eget växthus i trädgården.

Steg 1: Gräva ut en grund

För att säkerställa att ditt växthus har en stadig grund, börja med att gräva ut marken där växthuset ska placeras. Beroende på storleken på ditt växthus kan du behöva gräva ner minst 30 cm.

Steg 2: Bygga murar

Nu är det dags att bygga murarna i ditt växthus. Använd reglar och plankvirke för att skapa en ram för väggarna. Se till att murarna är ordentligt förankrade i marken för stabilitet.

Steg 3: Isolera muren

För att hålla växthuset varmt under kalla månader, isolera muren med isoleringsmaterial. Detta hjälper till att behålla värmen inne i växthuset och skydda dina växter från kyla.

Steg 4: Bygga ramen och fästa i väggen

Efter att murarna är på plats är det dags att bygga ramen och fästa den i väggen. Använd reglar och byggbeslag för att skapa en stadig konstruktion som kan hålla växthuset på plats.

Steg 5: Fästa tak, sidor och lucka

När ramen är klar kan du fästa taket, sidorna och luckan på växthuset. Se till att använda rätt material och verktyg för att säkerställa en säker och tät installation.

Genom att följa dessa steg kommer du snart ha ditt eget enkla växthus redo att odla dina växter. Kom ihåg att använda våra tidigare tips för att hålla ditt växthus i gott skick och njuta av en framgångsrik odlingssäsong.

Odlingstips för ditt växthus

För att lyckas med din odling i ditt enkla växthus är det viktigt att följa några enkla odlingstips. Här är några rekommendationer för att få ut det mesta av ditt växthus:

 • Använd växthuset för krukodling och förodling: Ett växthus ger perfekta förutsättningar för att odla växter i krukor. Det ger en kontrollerad miljö med rätt temperatur och fuktighet för att främja tillväxt. Du kan också använda ditt växthus för att förbereda plantor genom att förodla dem innan de planteras ut på friland.
 • Sörj för bra ventilation: För att undvika överhettning och för att främja luftcirkulationen är det viktigt att ha tillräcklig ventilation i ditt växthus. Se till att ha öppningsbara fönster och dörrar för att släppa ut varm luft och släppa in frisk luft. Du kan även använda takluckor och ventiler för att reglera temperaturen effektivt.
 • Skydda mot överexponering för solen: Medan växter behöver ljus för att växa, kan för mycket direkt solljus vara skadligt. Använd skuggnät eller skuggväv för att skydda dina växter från stark sol och minska risken för att de bränns.

Genom att använda dessa odlingstips kan du optimera förutsättningarna för din växthusodling och öka chanserna för framgång. Kom ihåg att anpassa odlingstekniken efter de specifika behoven hos dina växter och var noga med att övervaka deras utveckling kontinuerligt.

Stärk ditt växthus mot oväder

För att säkerställa att ditt enkla växthus står starkt mot väder och vind, finns det några enkla åtgärder du kan vidta. Genom att följa dessa tips kommer du att kunna skydda ditt växthus och förlänga dess livslängd.

1. Välj en skyddad plats

Placeringen av ditt växthus är viktig för att skydda det från starka vindar. Försök att placera det på en plats i trädgården som är naturligt skyddad av byggnader, träd eller andra strukturer. Detta kommer att minska risken för att växthuset skadas under blåsiga förhållanden.

2. Förankra växthuset ordentligt

För att förhindra att växthuset blåser bort i starka vindar, måste det vara ordentligt förankrat i marken. Du kan använda jordankare, bultar eller vikter för att säkerställa att växthuset står stadigt. Se till att följa tillverkarens instruktioner för bästa resultat.

3. Säkra dörrar och fönster

Det är viktigt att säkra dörrar och fönster ordentligt för att förhindra att de blåser upp eller skadas av starka vindar. Du kan använda lås, haspar eller snabbspännen för att säkra dem på plats. Genom att regelbundet kontrollera och underhålla dem kan du undvika eventuella skador eller läckage.

4. Regelbundna kontroller

För att hålla ditt växthus i gott skick och upptäcka eventuella skador i tid, är det viktigt att göra regelbundna kontroller. Inspektera växthuset för sprickor, skador eller lösa delar. Vid behov åtgärda problemen så snart som möjligt för att undvika att de förvärras.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du stärka ditt enkla växthus mot oväder och säkerställa att det fortsätter att skydda dina växter under alla väderförhållanden.

Tips för att köpa ett nytt växthus

Om du inte vill bygga ditt eget växthus kan du överväga att köpa ett färdigt växthus. Här är några tips att tänka på när du ska göra ditt val:

 1. Välj rätt material: När du köper ett växthus är det viktigt att välja material av hög kvalitet. Härdat glas är ett bra alternativ eftersom det är starkt och tåligt, vilket skyddar dina växter mot vädrets påfrestningar.
 2. Tänk på monteringen: En enkel montering är viktigt för att göra hela processen smidig och utan komplikationer. Se till att växthuset kommer med tydliga instruktioner och att det finns gummilister för att förhindra att det kommer in vatten och kyla.
 3. Storlek och design: Innan du köper ett växthus bör du överväga hur mycket plats du behöver för dina växter och vilken design som passar bäst i din trädgård. Tänk också på vilken typ av växter du vill odla och om de kräver extra utrymme eller speciella funktioner.
 4. Undersök företaget: Innan du köper ett växthus är det en bra idé att forska om företaget du planerar att köpa från. Läs recensioner och ta reda på om de har ett gott rykte och erbjuder pålitlig kundservice.

Genom att använda dessa tips kan du göra en välgrundad och informerad köpbeslut och hitta ett växthus som passar dina behov och önskemål.

Avslutning

Att bygga ett enkelt växthus kan vara en rolig och givande upplevelse. Genom att följa de sex stegen i denna guide kan du snabbt och enkelt skapa ditt eget växthus och njuta av fördelarna med att odla dina egna växter. Kom ihåg att använda våra tips för att hålla ditt växthus i gott skick och njuta av en framgångsrik odlingssäsong.

För att sammanfatta, det första steget är att bestämma placeringen och skaffa fönster för att beräkna exakta dimensioner. Material och verktyg som behövs inkluderar fönster, virke, spikar, skruvar och byggbeslag. Bygandet av växthuset involverar att gräva ut en grund, bygga murar, isolera muren och sätta fast växthuset i väggen, samt fästa tak, sidor och lucka. För att få ut det mesta av ditt växthus bör du använda det för krukodling och förodling, se till att det är väl ventilerat och skyddat mot solen. För att stormsäkra växthuset bör det placeras på en skyddad plats, förankras ordentligt och regelbundna kontroller göras för att upptäcka skador. Om du inte känner för att bygga ditt eget växthus från grunden kan du överväga att köpa ett färdigt växthus, med rekommendationer för material och montering.

Att bygga ett enkelt växthus är en fantastisk möjlighet att skapa ditt eget gröna utrymme och njuta av naturen året runt. Genom att följa denna guide kommer du snart att vara på väg att odla dina egna växter och njuta av alla fördelar som ett växthus kan erbjuda. Lycka till med ditt växthusprojekt!

FAQ

Varför är ett österläge att föredra för placeringen av ett växthus?

Ett österläge ger växterna tillräckligt med ljus utan att riskera att det blir för mycket.

Vilka material och verktyg behövs för att bygga ett enkelt växthus?

Material som behövs inkluderar fönster, reglar, plankvirke, lösplank för golv, skivor eller plank för lucka, handtag, spikar, skruvar, byggbeslag, gångjärn och fönsterhaspar. Verktyg som behövs inkluderar hammare, såg, skruvmejsel och skruvdragare.

Vilka steg ingår i byggandet av ett växthus?

Byggandet av växthuset involverar att gräva ut en grund, bygga murar, isolera muren, bygga en ram och sätta fast den i väggen, samt fästa tak, sidor och lucka.

Vilka odlingstips rekommenderas för ett växthus?

För odlingstips rekommenderas att använda växthuset för krukodling och förodling, samt att se till att växthuset är väl ventilerat och skyddat mot överexponering för solen.

Hur kan jag stormsäkra mitt växthus?

För att stormsäkra växthuset bör det placeras på en skyddad plats i trädgården, förankras ordentligt, dörrar och fönster säkras, och regelbundna kontroller göras för att upptäcka skador.

Vilka material rekommenderas vid köp av ett nytt växthus?

Vid köp av nytt växthus rekommenderas material som härdat glas och montering med gummilister för att göra det mer hållbart mot tufft väder.