Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Så fixar du vanliga problem i hemmet på egen hand

Hemmet är platsen där vi tillbringar en stor del av vår tid, och det är viktigt att det fungerar som det ska. Men ibland dyker det upp problem som vi behöver åtgärda. Att anlita professionella kan vara dyrt och tidskrävande, men det finns många saker som vi själva kan fixa. Genom att lära oss att lösa dessa vanliga problem kan vi spara både tid och pengar.

I det här avsnittet kommer vi att ge dig handfasta råd och knep för att själv kunna reparera de vanligaste problemen i hemmet. Vi kommer att visa dig steg-för-steg hur du kan åtgärda problem såsom läckande kranar, stopp i avloppet, knarrande golv och mycket mer. Med våra gör-det-själv lösningar kan du enkelt fixa till, fixa upp, återställa och justera ditt hem och bli din egen hemmafixare!

reklam för NP Nilsson

Nyckelpunkter:

 • Lär dig att fixa vanliga problem i hemmet själv för att spara tid och pengar
 • Använd våra steg-för-steg lösningar för att åtgärda problemen
 • Våga vara din egen hemmafixare och känna dig mer självständig i hanteringen av ditt hem
 • Undvik dyra och tidskrävande professionella reparationer genom att lära dig att fixa problem själv
 • Fixa till, fixa upp, återställa och justera ditt hem med våra enkla gör-det-själv lösningar

Så fixar du läckande kranar

En läckande kran kan vara irriterande och slösa med vatten. Men det behöver inte betyda att du måste anlita en VVS-tekniker för att åtgärda problemet. Med hjälp av några enkla steg kan du enkelt fixa en läckande kran själv.

Material som behövs

 • Skiftnyckel
 • Tätningstejp eller Teflonband
 • Kranfett
 • Pincett eller något liknande verktyg

Steg för steg

Steg 1: Stäng av vattnet till kranen. Detta görs oftast genom att stänga av huvudvattenkranen eller genom att stänga av det lokala avstängningsventilen.

Steg 2: Öppna kranen för att tömma den på vatten. Se till att vattnet är helt avstängt innan du fortsätter.

Steg 3: Använd en skiftnyckel för att lossa muttern som förbinder kranen med röret. Se till att du inte tappar bort några små delar, till exempel brickor.

Steg 4: Ta bort patronen (det är en cylinderformad del som sitter inne i kranen). Det kan vara svårt att få ut patronen, men det är viktigt att du inte skadar den eller någon annan del i kranen.

Steg 5: Inspektera patronen för att se om den är skadad eller nedsliten. Om den är det, måste du byta ut den. Detta görs genom att köpa en ny patron som är specifik för din kranmodell och installera den enligt tillverkarens anvisningar.

Steg 6: Om patronen inte är skadad kan du applicera kranfett på den och sätta tillbaka den på plats. Sätt tillbaka brickorna och muttern och dra åt dem med skiftnyckeln.

Steg 7: Använd tätningstejp eller Teflonband för att täta eventuella läckor runt muttern. Veckla ut tätningstejpen eller Teflonbandet runt rörets gängor och dra sedan åt muttern igen.

Steg 8: Öppna huvudvattenkranen eller den lokala avstängningsventilen och öppna sedan kranen för att testa att läckan är borta.

Tips: Om du har svårt att få ut patronen, kan du använda en pincett eller något liknande verktyg för att gripa tag i den och dra ut den.

Så fixar du spruckna tapeter

En sprucken tapet kan förstöra utseendet på ett helt rum. Men det är inte alltid nödvändigt att anlita en professionell för att åtgärda problemet. I detta avsnitt kommer vi att visa hur du själv kan fixa spruckna tapeter i ditt hem.

steg 1: Inspektera skadan

Innan du börjar reparera tapeten måste du undersöka skadan noga. Vissa sprickor och hål kan åtgärdas enkelt medan andra kräver mer arbete.

steg 2: Förbered ytan

För att reparationsarbetet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att ytan där tapeten är sprucken är ren och torr. Använd en fuktig trasa för att rengöra ytan och låt den sedan torka helt.

steg 3: Fyll i sprickan

Använd ett spacklingsmedel för att fylla i sprickan eller hålet. Applicera spacklet med hjälp av en spackelspade och se till att det blir jämnt fördelat över hela ytan.

steg 4: Låt torka

Låt spacklet torka i minst en timme innan du fortsätter med nästa steg.

steg 5: Slipa ytan

När spacklet har torkat helt kan du slipa ytan med sandpapper för en slät finish. Torka bort eventuellt damm med en ren trasa.

steg 6: Måla över ytan

Efter att du har slipat ytan kan du måla över den med färg som matchar tapeten. Se till att färgen appliceras jämnt och låt den torka helt.

Genom att följa dessa enkla steg kan du själv åtgärda spruckna tapeter i ditt hem. Detta är inte bara ett enkelt sätt att spara pengar utan också att ge ditt hem ett nytt och fräscht utseende.

Så fixar du enkla elektriska problem

Att ha grundläggande kunskap om elsystem i ditt hem kan hjälpa dig att lösa enkla problem själv. Innan du börjar åtgärda något elektriskt problem, se till att strömmen är avstängd från kretsen som du arbetar på.

Så här åtgärdar du en strömbrytare som inte fungerar:

 1. Kontrollera om lampan fungerar genom att sätta i en ny för att utesluta problemet. Om lampan fungerar kan felet vara kopplat till själva brytaren.
 2. Använd en skruvmejsel för att skruva bort brytarens täckplatta och dra försiktigt ut brytaren ur väggen.
 3. Kontrollera brytaren för synliga tecken på skador, såsom sprickor eller brännskador. Om brytaren är skadad måste den bytas ut.
 4. Om brytaren inte är skadad, kontrollera om den sitter ordentligt fast i väggen eller om den behöver justeras. Använd en vattenpass för att säkerställa att brytaren sitter i lodrätt läge.

Så här åtgärdar du en uttag som inte fungerar:

 1. Byt ut kontakten med en ny och se om det löser problemet.
 2. Om uttaget fortfarande inte fungerar, stäng av strömmen till kretsen och ta bort täckplattan från uttaget.
 3. Använd en spänningsmätare för att säkerställa att det inte finns någon ström i uttaget.
 4. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna som håller fast uttaget mot väggen och dra sedan ut uttaget.
 5. Kontrollera kablarna för synliga tecken på skador eller om de är lösa. Om du hittar problemet, fixa det genom att återansluta lösa kablar eller byta ut skadade kablar.
 6. Om det inte finns några synliga problem, kan det vara nödvändigt att ringa in en professionell elektriker för att hjälpa till att lösa problemet.

Så här löser du en dimmer som inte fungerar:

 1. Kontrollera om lampan fungerar genom att sätta i en ny för att utesluta problemet. Om lampan fungerar kan felet vara kopplat till dimmern.
 2. Stäng av strömmen till kretsen och skruva av täckplattan från dimmern.
 3. Kontrollera om dimmern är överbelastad genom att försöka ansluta en mindre belastning.
 4. Om dimmern fortfarande inte fungerar, ta bort den och kontrollera om den är skadad eller om den behöver rengöras.
 5. Om problemet inte kan lösas, kan det vara nödvändigt att byta ut dimmern.

Genom att följa dessa steg kan du lösa enkla elektriska problem hemma och spara pengar genom att undvika att anlita en professionell elektriker. Men om du inte är säker på vad du gör eller om problemet är mer allvarligt, ring in en professionell elektriker för att hjälpa dig.

Så fixar du stopp i avloppet

Att ha stopp i avloppet kan vara en frustrerande upplevelse, men istället för att anlita en VVS-tekniker kan du spara pengar genom att åtgärda problemet själv. Här är några enkla steg att följa för att fixa stopp i avloppet:

1. Använd en avloppsrensare

En avloppsrensare är ett verktyg som används för att tränga igenom blockeringar i avloppet. Det finns olika typer av avloppsrensare, men en vanlig modell är en flexibel stålvajer med en liten krok i änden. För att använda den, sätt in vajern i avloppet och snurra den med klockvis rörelse tills den når blockeringen. När du har nått blockeringen, dra försiktigt i vajern för att dra ut det som orsakar stoppet.

2. Använd en avloppspump

En avloppspump är en effektiv metod för att ta bort stopp i avloppet. Placera pumpen över avloppet och pumpa tills blockeringen lossnar. För att göra det enklare att använda pumpen, fyll handfatet med lite vatten för att skapa en tät försegling.

3. Använd en kemisk avloppsrensare

Om stoppet inte löses med hjälp av en avloppsrensare eller pump kan du prova med en kemisk avloppsrensare. Följ instruktionerna på flaskan och se till att du har god ventilation. Kemikalier kan vara farliga, så använd handskar och skyddsglasögon när du hanterar dem. Häll i produkten och låt den sitta enligt anvisningarna på flaskan.

4. Rengör avloppet regelbundet

För att undvika stopp i avloppet kan du förebygga genom att rengöra avloppet regelbundet. Häll kokande vatten i avloppet varje vecka för att rengöra det från fett och smuts. Du kan också använda bikarbonat och vinäger för att göra en naturlig rengöring. Häll en halv kopp bikarbonat följt av en halv kopp vinäger i avloppet och låt det bubbla upp. Efter några minuter, skölj med varmt vatten.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt fixa stopp i avloppet själv och undvika kostsamma VVS-reparationer.

Så fixar du knarrande golv

Knarrande golv är inte bara irriterande, de kan också vara ett tecken på att golvet är skadat eller att det är brist på underlag. Men att fixa knarrande golv behöver inte alltid innebära en kostsam renovering. Här är några steg du kan ta för att åtgärda problemet själv:

 1. Identifiera problemområden: Gå runt i rummet och notera var golvet knarrar mest. Markera dessa områden med en penna eller tejp så att du kan hitta dem senare.
 2. Fastställ orsaken: Det kan finnas flera anledningar till knarrande golv, till exempel lösa brädor, bristande underlag eller skador på undergolvet. Försök att fastställa orsaken till problemet innan du fortsätter.
 3. Förbered verktygen: För att åtgärda knarrande golv kan du behöva hammare, spik, skruvdragare, trälim, golvskruv eller en såg.
 4. Åtgärda problemområdena: Beroende på orsaken till problemet kan du behöva spika eller skruva fast lösa brädor, lägga till extra undergolv eller limma fast brädor som har lossnat från undergolvet. Om du behöver såga till eller byta ut en bräda, se till att den nya brädan har samma tjocklek och bredd som de andra brädorna i golvet.
 5. Testa resultatet: När du har åtgärdat problemområdena, gå runt på golvet och testa om det fortfarande knarrar. Om det gör det kan du behöva upprepa stegen eller söka hjälp från en professionell.

Genom att följa dessa steg kan du själv åtgärda knarrande golv och undvika kostsamma renoveringar. Kom ihåg att det är viktigt att fastställa orsaken till problemet innan du börjar åtgärda det, så att du kan ta de rätta åtgärderna för att fixa golvet på bästa sätt.

Se även: 5 Effektiva metoder för att städa golvet efter renoveringen

Så fixar du läckande tak

Att ha ett läckande tak kan vara både irriterande och kostsamt om det inte åtgärdas i tid. Men det behöver inte alltid vara nödvändigt att anlita en professionell takläggare för att lösa problemet. Här är några enkla steg du kan ta för att fixa ett läckande tak på egen hand.

1. Hitta orsaken till läckaget

För att kunna åtgärda läckaget på ett effektivt sätt är det viktigt att hitta orsaken till problemet. Det kan vara allt från sprickor i takpannorna till felaktig installation av takrännor. Inspektera ditt tak noggrant för att hitta var vattnet tränger igenom.

2. Reparera taket

När du hittat orsaken till läckaget kan du börja reparera taket. Beroende på problemet kan det krävas olika åtgärder, exempelvis att byta ut skadade takpannor eller reparera sprickor. Se till att du använder rätt verktyg och utrustning för att utföra arbetet på ett säkert sätt.

3. Använd tätningsmedel

Om du hittar små sprickor eller hål i taket kan du använda tätningsmedel för att lösa problemet. Se till att taket är rent och torrt innan du applicerar tätningsmedlet och följ tillverkarens instruktioner noggrant.

4. Använd takpapp

Om takpannorna är i dåligt skick kan det vara nödvändigt att lägga en ny takpapp på taket. Det är ett relativt enkelt jobb, men se till att du följer tillverkarens instruktioner och använder rätt verktyg för att få en säker installation.

5. Anlita en professionell

Om du känner dig osäker på att åtgärda läckaget själv eller om det handlar om större reparationer, är det bäst att anlita en professionell takläggare. De har erfarenhet och kunskap för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Summering

Ett läckande tak kan orsaka skador i ditt hem och kosta dig en förmögenhet i reparationer om det inte åtgärdas i tid. Genom att hitta orsaken till problemet och följa stegen för att reparera taket kan du spara både tid och pengar. Om du känner dig osäker på att utföra arbetet själv är det alltid bättre att anlita en professionell takläggare för att säkerställa att jobbet görs på rätt sätt.

Så fixar du vanliga problem i hemmet på egen hand

Att ha ett hem innebär ofta att man stöter på olika problem som behöver åtgärdas. Genom att lära sig att själv fixa vanliga problem kan du spara både tid och pengar. Här är några tips för att fixa problemen på egen hand.

Så fixar du läckande kranar

En läckande kran kan vara irriterande och orsaka onödigt höga vattenräkningar. Lyckligtvis kan du ofta enkelt fixa problemet själv. Byt ut kranens bricka eller packning, eller justera kranen för att förhindra läckage.

Så fixar du spruckna tapeter

Spruckna tapeter kan göra ditt hem se tråkigt och slitet ut. Men det är inte nödvändigt att anlita en professionell för att fixa problemet. Genom att laga sprickorna och använda tapetlim kan du enkelt återställa tapeten utan att det behöver kosta en förmögenhet.

Så fixar du enkla elektriska problem

Elektriska problem kan vara farliga, så det är viktigt att ha kunskap om vad man gör. Enkla problem som att byta ut en lampa eller säkra en löst kontakt kan du dock ofta fixa själv. Kom bara ihåg att stänga av strömmen innan du börjar och att vara försiktig.

Så fixar du stopp i avloppet

Stopp i avloppet kan orsaka dålig lukt och leda till att vattnet inte rinner som det ska. Du kan använda en sugpropp eller en avloppsslang för att enkelt lösa problemet. Se till att rengöra avloppet regelbundet för att undvika stopp i framtiden.

Så fixar du knarrande golv

Knarrande golv kan vara irriterande och ge en känsla av att golvet inte är stabilt. Genom att tillsätta extra skruvar, byta ut de skadade plankorna och använda trälim kan du återställa golvets stabilitet och få det att kännas som nytt igen.

Så fixar du läckande tak

En läckande tak kan leda till allvarliga problem om det inte åtgärdas i tid. Genom att hitta och täta läckan kan du undvika kostsamma reparationer i framtiden. Se till att undersöka taket regelbundet för att upptäcka eventuella läckor.

Slutsats

Genom att lära sig att själv reparera vanliga problem i hemmet kan du spara både tid och pengar. Att ha kunskap om hur man åtgärdar enklare problem kan även öka din självständighet och göra livet i hemmet enklare och mer bekvämt. Använd våra tips och råd för att bli din egen hemmafixare och åtgärda problemen själv.

FAQ

Hur kan jag fixa en vanlig läckande kran?

För att fixa en läckande kran kan du följa dessa steg-för-steg-anvisningar:
1. Stäng av vattenflödet till kranen genom att stänga av vattenventilen under diskbänken.
2. Ta isär kranen genom att skruva loss eventuella skruvar eller muttrar.
3. Inspektera packningar och O-ringar och byt ut dem vid behov.
4. Sätt ihop kranen igen och se till att alla delar är ordentligt åtdragna.
5. Öppna vattenventilen och testa kranen för att se om läckan har stoppats.

Hur kan jag själv fixa spruckna tapeter?

För att åtgärda spruckna tapeter kan du följa dessa steg:
1. Förbered ytan genom att tvätta och torka tapeten ordentligt.
2. Skär bort och avlägsna eventuella lösa eller skadade bitar av tapeten.
3. Applicera tapetlim på baksidan av en ny tapetbit och tryck den mot den spruckna ytan.
4. Jämna ut tapeten med en tapetborste för att få den att passa sömlöst in.
5. Låt tapeten torka och måla över den om det behövs.

Vilka är några vanliga elektriska problem som jag kan åtgärda själv?

Här är några elektriska problem som du kan försöka åtgärda själv:
1. En strömbrytare som konstant slår från och på – kontrollera om det finns något som orsakar kortslutning och ersätt strömbrytaren vid behov.
2. En elektrisk kontakt som inte fungerar – kontrollera säkringarna och byt ut den defekta kontakten.
3. Dimmande eller blinkande belysning – kontrollera och byt ut glödlampan eller lysröret.
4. En elektrisk apparat som inte fungerar – kontrollera om det finns problem med uttaget eller om apparaten behöver repareras.
5. Överbelastning av elsystemet – kontrollera anslutna apparater och fördela belastningen jämnt.

Hur kan jag fixa ett stopp i avloppet?

För att lösa ett stopp i avloppet kan du prova följande:
1. Använd en avloppsrensare eller en avloppspump för att försöka lösa stoppet mekaniskt.
2. Använd en avloppsslang för att spola rent avloppet.
3. Använd en avloppsrensare med kemikalier för att lösa upp eventuell blockering.
4. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att kontakta en VVS-tekniker.

Hur kan jag åtgärda knarrande golv?

För att fixa knarrande golv kan du prova följande:
1. Identifiera var ljudet kommer ifrån genom att försiktigt gå på golvet och lyssna efter varje knarrande ljud.
2. Skruva fast golvet genom att använda träskruvar och sänka dem i golvbrädorna vid de knarrande områdena.
3. Om problemet kvarstår kan det vara nödvändigt att kontakta en träsnickare för att undersöka och åtgärda eventuella underliggande problem.

Hur kan jag fixa ett läckande tak?

För att åtgärda ett läckande tak kan du följa dessa steg:
1. Identifiera läckan genom att inspektera taket både inifrån och utifrån.
2. Täck över läckan tillfälligt med presenning eller plast för att förhindra vidare vattenskador.
3. Bestäm om du kan fixa läckan själv eller om det krävs professionell hjälp.
4. Om du är självsäker kan du försöka laga läckan genom reparation eller byte av takmaterial.
5. Om läckan är allvarlig eller om du inte har kunskapen, kontakta en takläggare för att få hjälp.